Kickball Playoffs

Kickball - Tuesdays (Late Spring '18)

PLAYOFFS Back to Schedule

Downtown Division Playoffs

Semifinals
Jun 26 
1)
 
 
4)
 
 
Jun 26 at 6:30 PM
Roosevelt Park - Field 1
2)
 
 
3)
 
 
Jun 26 at 7:15 PM
Roosevelt Park - Field 2
Finals
Jun 26 
 
 
 
 
Jun 26 at 8:00 PM
Roosevelt Park - Field 1
 
 
 

Midtown Division Playoffs

Semifinals
Jun 26 
1)
 
 
4)
 
 
Jun 26 at 6:30 PM
Roosevelt Park - Field 2
2)
 
 
3)
 
 
Jun 26 at 7:15 PM
Roosevelt Park - Field 1
Finals
Jun 26 
 
 
 
 
Jun 26 at 8:00 PM
Roosevelt Park - Field 2